Inför vårt möte

Det är ofta många frågor som väcks när någon anhörig inte längre finns bland oss. Vi på Duvans Begravningsbyrå vill vara ett stöd och en hjälp för Er i en svår stund, och med vår erfarenhet hoppas vi kunna vägleda Er genom de praktiska frågor som följer med ett dödsfall. Sedan hjälper vi Er med det som Ni känner att Ni vill ha hjälp med.

Ibland kan det kännas tryggt att i lugn och ro få förbereda sig inför besöket på begravningsbyrån. Här på sidan har Ni möjlighet att börja tänka på det som kommer att tas upp i samband med besöket på Duvans Begravningsbyrå. Vi kan även möta Er i hemmet eller planera över telefon.

Vårt kontor finns i Kvissleby, men vi kan hjälpa er med begravningar i Njurunda, Matfors (Tuna-Attmar), på Alnö, i Sundsvall och på andra ställen också.

Bouppteckning / dödsboanmälan
Vi får ofta frågor om bouppteckning i samband med besöket. Det finns värdefull information på Skatteverkets hemsida. Bouppteckningen ska skickas inom fyra månader. Generellt är det inget man behöver ta tag i direkt efter dödsfallet om man inte vill, och behöver man längre tid än fyra månader går det att söka anstånd hos Skatteverket.

Saknas det medel i dödsboet, eller är lite pengar kvar då begravningsfakturor är betalda, kan man vara berättigad att göra en dödsboanmälan istället. Det görs via socialkontoret i den avlidnas kommun. Här finns en länk till sidan med information om dödsboanmälan på Sundsvalls kommun.

Vårt kontor finns i Kvissleby, men vi kan hjälpa er med begravningar i Njurunda, Matfors (Tuna-Attmar), på Alnö, i Sundsvall och på andra ställen också.