Olika typer av begravning

Kyrklig begravning

 • Klockringning Under klockringningen intar alla sina platser på det vis som man kommit överens med prästen om.
 • Orgelmusik (ingångsmusik)
 • Inledningsord
 • Psalm
 • Griftetal
 • Överlåtelsen Alla står upp
 • Begravningsbön
 • Fader vår
 • Psalm
 • Avskedstagandet Alla går fram till kistan och lägger ner sina handbuketter på det vis som man kommit överens om. Eventuella tal hålls vid kistan.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Orgelmusik (utgångsmusik)
 • Klockringning Under klockringningen går alla ut.

Rådgör med begravningsbyrån om extra sång och musik. Placeringen av solosång/musik utöver det som ingår i ordningen bestäms i samråd med prästen. Psalmer och orgelmusik bestäms i samråd med prästen.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning kan utformas på valfritt sätt med exempelvis sång, musik, diktläsning och avskedstagande. Ordningen utformas i samråd med den borgerliga officianten.

Om anhöriga inte har önskemål om någon person som ska hålla i begravningen, har vi möjlighet att bistå med en officiant.

I de begravningar vår borgerliga officiant håller, brukar han i de flesta fall bistå med uppspelning av vald musik. Ordningen kommer anhöriga och officianten överens om, men ett förslag till ordning vid ceremonin kan vara

 • Musik
 • Inledningsord
 • Musik
 • Minnestal
 • Musik
 • Avskedstagande Alla går fram till kistan och lägger ner sina handbuketter på det vis som man kommit överens om. Eventuella tal hålls vid kistan
 • Avslutningsord
 • Musik

Klockringning i kapellets klockor är inte tillåtet vid borgerliga begravningar.

Vår borgerliga officiant brukar vilja träffa anhöriga senast en vecka innan begravningen för att gå igenom musikval, ceremonins ordning och andra praktiska frågor.